Sveiki užsukę į atsinaujinusį Novatex!
  • English
  • Lietuviškai

DOZIMETRAI

NOVATEX siūlo patikimus elektroninius dozimetrus skirtus tiksliems surinktos dozės bei dozės galios matavimams atlikti. Nedideli dozimetrai geba nuolat matuoti radiacijos lygį aplinkoje, bei perspėti vartotoją, kada spinduliuotės lygis peržengia nustatytą ribą.

TLD

Termoliuminescencinės dozimetrijos sistemos

DIS

Tiesioginio jonų kaupinimo dozimetras

PM1912 RadFlash®II

Individualus dozimetras

POLISMART® II PM1904

Jonizuojančios spinduliuotės detektorius

PM1208M

Gama spinduliuotės detektorius

PM1621

Rentgeno ir gama spinduliuotės dozimetras

RAD-60

Asmeninis dozimetras

AT1121 bei AT1123

Rentgeno ir gama spinduliuotės dozimetrai